Essentra Components miljöpolicy

ISO 14001-logotyp Essentra Components tror på att vara försiktig med den miljö där vi verkar och förverkligar denna filosofi i företagets strategi. Vår produktionsanläggning är ackrediterad enligt ISO14001:2004 och vi implementerar vår policy genom att upprätthålla dokumenterade miljöhanteringssystem, som är utvecklade för att utvärdera, hantera och förbättra den miljömässiga effekten av våra aktiviteter, produkter och tjänster.

Vår målsättning är att:

  • Kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete genom att upprätta och genomföra planer för att uppnå definierade mål, med regelbunden granskning och översyn.
  • Förhindra förorening genom att ha kontroll över utsläpp, avlopp och kassering, och genom att använda lämpliga processer, material och rutiner.
  • Använda resurser som är ofarliga för miljön, hållbara och återvinningsbara så ofta det är möjligt, för minimering av avfall och effektiv energianvändning.
  • Följa alla gällande lagar och förordningar som rör miljön.
  • Instruera och utbilda våra anställda i vad som krävs av vårt miljöhanteringssystem och vilken roll de spelar i detta, särskilt när det gäller anställda vars arbete kan ha en betydande miljöpåverkan.

Essentra Components säkerställer att nödvändiga resurser tillhandahålls för att förverkliga denna policy, och företaget granskar den varje år för att avgöra dess effekt och fortsatta lämplighet.

Företaget ställer också denna policy till förfogande för intresserade parter, som exempelvis allmänheten, som kan påverkas av hur vi agerar i miljöfrågor.